Review24h7 Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung của trang web

✅Các nội dung trên Review24h7 không có tính chất ràng buộc và chỉ nhằm cung cấp thông tin.
Review24h7 không đảm bảo hoàn toàn tính thực tế, tính chính xác, tính hoàn thiện và chất lượng của thông tin trên các trang web mặc dù đã có sự chuẩn bị chu đáo.
✅Những cáo buộc về trách nhiệm của Review24h do có thiệt hại vật chất hoặc phi vật chất do việc sử dụng hoặc do thất bại trong việc sử dụng các thông tin tại đây và/hoặc bị gây ra do sử dụng các thông tin sai và không đầy đủ về cơ bản sẽ bị bác bỏ khi không có bất kỳ lỗi gì thuộc về Review24h.
✅Tất cả các thông tin đều có thể thay đổi và không mang tính ràng buộc.Review24h7 có quyền thay đổi, bổ sung hoặc xóa các phần của các trang hoặc toàn bộ mà không cần phải thông báo trước hoặc có thể dừng cung cấp thông tin tạm thời hoặc vĩnh viễn.
✅Trong lúc thu phập thông tin cho bài viết ,nếu có tư liệu hình ảnh nếu có liên quan đến bản quyền cá nhân xin vui lòng liên hệ để gỡ bỏ

Chuyển tiếp và kết nối

Review 24h7 kiểm tra các đường kết nối hoặc chuyển tiếp tới các trang web của mình để loại bỏ các nội dung bất hợp pháp, đặc biệt khi được tích hợp vào trang web của chúng tôi.
Review không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới thiết kế và nội dung của các trang được kết nối, và không thể đảm bảo trách nhiệm về nội dung của các trang web này.
Nếu review24h7 phát hiện ra bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào trên những kết nối hoặc chuyển tiếp tới trang web của mình, chúng tôi sẽ lập tức xóa bỏ những kết nối này. Quy định này cũng được áp dụng cho tất các đơn vị khác trong các thư mục, các diễn đàn trao đổi và danh sách do chúng tôi thực hiện.

thông tin liên hệ : contact.review24h7@gmail.com